Skólinn

Hagnýtar upplýsingar
> afgreiðslutími skrifstofu skólans, símanúmer og netföng

Mentor
> aðgangur fyrir nemendur og aðstandendur

Starfsfólk
> upplýsingar um starfsfólk skólans og netföng þess

Saga skólans
> skólinn fyrr og nú

Skólinn – húsnæði og staðsetning
> hér er hægt að átta sig á því hvar er hægt að ganga inn

Starfsáætlun Brekkubæjarskóla
> ýtarlegar upplýsingar um allt sem viðkemur skólastarfinu

Skólareglur
> skólareglur, verklagsreglur varðandi skólasókn; hverjir fá punkta og hvers vegna
> sjá einnig: Verklagsreglur um viðbrögð við fjölþættum vanda nemenda í grunnskólum Akraneskaupstaðar

Kennsluáætlanir
> Áætlanir hvers kennds fags í hverjum árgangi

Skóladagatal / Viðburðadagatal
> hvað er að gerast í Brekkubæjarskóla mánuð fyrir mánuð
> skóladagatal Brekkubæjarskóla á PDF-sniði

Fastir liðir
> helstu viðburðir í starfi skólans, s.s. árshátíð, Danssýning, dygðastundir, o.s.frv.

Hnetufrítt svæði
> Brekkubæjarskóli, Bjarnalaug og íþróttahúsið við Vesturgötu eru hnetufrí svæði


SÉRGREINAR

Dans
> um námið, danssýningar, upptökur

Heimilisfræði
> um námið og svo allar uppskriftirnar

Smíði
> eitt og annað um námið


MÖTUNEYTI

Mötuneyti
> um mötuneyti skólans + matseðill mánaðarins


STOÐÞJÓNUSTA

Námsver
> um námsver skólans sem er ætlað nemendum í 7.-10. bekk

Sérdeild
> sérdeild Brekkubæjarskóla sinnir börnum af öllu Akranesi

Stoðþjónusta
> námsráðgjafi, skólasálfræðingur, skólahjúkrunarfræðingur

Eineltisáætlun
> viðbrögð við og aðgerðir gegn einelti


RÁÐ & TEYMI

Skólaráð Brekkubæjarskóla
> skólaráð samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald

Nemendaráð
> nemendaráð kemur fram sem málsvari allra nemenda skólans, en einnig sér ráðið um skipulagningu og stjórnun félagsstarfs fyrir nemendur 8. – 10. bekkjar

Góður og fróður
> teymi um lífleiknistefnu skólans

Umhverfisteymi
> teymi um grænfánastefnuna


SKÓLI & SAMFÉLAG

Foreldrasamstarf
> samstarf skólans við foreldra og nærsamfélagið
> sjá líka Skólaráð og Foreldrafélag

Brúum bilið
> samstarfsverkefni leikskóla og grunnskóla á Akranesi sem stuðla á að öryggi og vellíðan barna þegar þau flytjast milli skólastiganna

Brekkubæjarrall
> söfnun sem fyrrum nemendur skólans hleyptu af stokkunum árið 2010 og snýst um að safna peningum í ákveðin verkefni innan skólans


ÚTGÁFA & SKÝRSLUR

– Öll opin gögn skólans eru vistuð í geymslum Google og aðgengileg þar: Opna Gagnagátt Brekkubæjarskóla

Útgáfa
> útgefið efni skólans á rafrænu formi er vistað á Issuu.com

Skýrslur
> skýrslur úr starfi skólans

Ytra mat 2013
> Niðurstöður ytra mats 2013 og umbótaáætlun sem segir til um hvernig og hvenær verði brugðist við þeim ábendingum sem skýrsluhöfundar setja fram um það sem betur má fara í skólastarfinu

Fundargerðir Skólaráðs

Samræmd próf
> niðurstöður samræmdra prófa

Námsferð starfsmanna til Berlínar 2012
> stuttar frásagnir um þá tólf skóla sem voru heimsóttir


VERKEFNI (árviss eða einstök)

Raunveruleikabarn
> nemendur í 10. bekk Brekkubæjarskóla taka þátt í heilbrigðis- og félagsforvarnarverkefninu Hugsað um barn

Göngum í skólann
> Brekkubæjarskóli tekur þátt í verkefninu Göngum í skólann